За нас

Студентите от Физико-технологичния факултет  са единствените засега обучавани по системата DIPSEIL и M-learning (mobile-learning) и могат да избират 20% от дисциплините, които изучават, на базата на кредитна система. В процес на подготовка е организирането и провеждането на дистанционна форма на обучение.

Факултетът разполага със собствен кариерен център и предлага редица стажантски програми на своите възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). С оглед практическата насоченост на обучението, Физико-технологичния факултет има договорености с водещи предприятия от гр. Смолян – „Арексим Инженеринг“, „Костал“, „Гамакабел“, „Електроразпределение“, „Мрежи високо напрежение“, Българска телекомуникационна компания, Завод за металорежещи машини, Завод за електромеханични елементи, „Райфис“ и др. за провеждане на занятия на техен терен.

 

Студентите, завършили Физико-технологичния факултет, работят като инженери и специалисти в областта на физиката, електрониката, комуникациите, лазерните технологии, ядренофизичните методи, полимерните материали и участват в усъвършенстването и разработката на нови методи за контрол и автоматизация на физични експерименти. Много от завършилите могат да работят и като учители по физика и изследователи в областта на съвременната физика и техника. Също така Физико-технологичния факултет осигурява подготовка на пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти за нуждите на регионалната и  българската икономика в областта на машинното инженерство, електротехниката, електрониката и автоматиката, комуникационната и компютърна техниа и енергетиката.