ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Лаборатории

Зала 303

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ ФАКУЛТЕТ КЪМ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ПОСРЕЩА

УЧЕНИЦИ ЦЕЛОГОДИШНО

Физико-технологичният факултет е с отворени врати за всички, желаещи да се развиват в областта на техническите и физическите науки. Младите хора имат възможност да разгледат обновените лаборатории в сградата на Факултета. На посетителите се демонстрират процесите от проектирането на детайли с помощта на CAD/CAM програмни продукти до изработването на готово изделие с машина с цифрово програмно управление. С интерес наблюдават задвижването и управлението на различни двигатели. Запознават се със съвременни уреди за измерване, гониофотометър за сваляне на характеристиките на осветителни източници, изследване на защити на електрически уредби и др. Посетителите наблюдават още изследване с многофункционален макет по електроника и др. Интерес предизвиква изграждащата се във Факултета LoRaWAN мрежа, с която се демонстрира измерването на различни величини и приемането и предаването им в реално време. На младите хора се показват възможностите за отдалечено наблюдение и контрол на получените данни през Интернет пространството.