Жените и технологиите

Жените и технологиите: 7 студентки споделят за натрупания опит по време на обучението си във Физико-технологичния факултет и огромните възможностите за професионално развитие в областта.