ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Обучение

Проектиране на LTE и 5G мрежи

Тази година лектори бяха проф. Джъхуа Джън
и проф. Уейчиан У.  Те представиха на четвъртокурсниците актуално 5G оборудване и възможности за изграждане на несамостоятелна 5G мрежа. Студентите и обучаваните специалисти в Центъра проведоха и практически занятия, които  включваха планиране на мрежовата топология, конфигуриране на апаратурата и конфигуриране на данните. Беше реализиран хендоувър и роуминг. За целта преподавателите от Политехническия институт Шънджън предоставиха на студентите достъп до специализиран учебен софтуер за проектиране на LTE и 5G мрежи. Също така те дариха безвъзмездно за обучителни цели на центъра софтуер за проектиране и симулация на компютърни мрежи. И двата софтуера са разработки на фирмата Huawei, като специално за посещението на китайските преподаватели в ПУ софтуерът е бил адаптиран на английски език от фирмата-производител.