ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Обучение

проф. Джъхуа Джън и проф. Уейчиан У.

Центърът за професионално обучение в областта телекомуникациите и информационните технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“ насърчава студентския и преподавателския обмен, за да се споделят добри практики и информация за най-новите изследователски достижения на двете висши училища. Центърът ще продължава да работи в полза на организиране на лекции и на лабораторни курсове, на които студентите да имат реален достъп до съвременни технологии и да израстват като конкурентноспособни специалисти.