ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Обучение

Китайски IT специалисти


Китайските IT специалисти са изключително доволни от нивото на подготовка на студентите и са силно впечатлени от желанието на младите хора да се усъвършенстват, от заинтересоваността им към съвременните технологии, от бързите темпове, с които те възприемат нова информация и са се справили отлично с разработваните по време на обучението проекти. Те обещаха при поредното си посещение във Физико-технологичния факултет следващата година да проведат лекции и практически упражнения със студентите от факултета за проектиране и изграждане на самостоятелна 5G мрежа, както и да ги запознаят с разработваната в момента 6G технология.