ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Хардуерни и софтуерни системи

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Място на обучениебаза Смолян

Професионална квалификацияинженер по хардуерни и софтуерни системи

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна