ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Компютърни и комуникационни системи

 

 

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Място на обучениебаза Смолян

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер по компютърни и комуникационни системи

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Интерес сред младите посетители предизвика демонстрацията на дрон, реализиран като дипломен проект на възпитаници на Физико-технологичния факултет.