ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Катедра „Машиностроене и транспорт“

Първоначално със закупения рутер, който разполага катедрата по “Машиностроене и транспорт“ към ФТФ позволяваше 3-осно фрезоване на сложни 3D форми. По студентски проект бяха добавени още 2-оси и по този начин на рутера могат да се симулират фрезови обработки до 5 оси. Със закупения лиценз на SolidWorks 2019 могат да се генерират CNC  програми за обработки до 5 ос с помощта на модула CAMWorks. Той е  най-авангардният CAM продукт, напълно интегриран в средата на SOLIDWORKS, който директно използва геометрията на SOLIDWORKS, за да генерира траекторията на инструмента, гарантирайки пълно съответствие на обработения детайл с 3D модела. CAMWorks е впечатляващо лесен за използване и научаване.

Интегрираната среда CAMWorks Virtual Machine позволява реалистична симулация на обработката на детайлите със съответните инструменти. Чрез истинската симулация на G-код се проверяват елементи като подпрограми, сложна логика и координатни трансформации, които не са достъпни за стандартна симулация на CL данни. В допълнение, CAMWorks Virtual Machine спестява от времето за пробно проиграване на програмите на машината.

На клипа по долу е показано колко бързо може да се изработи логото на ФТФ.