ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Катедра “ЕКИТ”

  1. Използване на QR кодове при провеждане на лабораторни упражнения по „Електроника“ със студенти от ФТФ на ПУ посредством система от специално разработени Интернет-базирани и мобилни приложения.

Мултимедийното учебно съдържание се създава под формата на видеоклипове, в които преподавателят обяснява методиката на упражнението. Всички видеоклипове са качени в уеб-базирана база данни.

 

  1. Провеждане на упражнения по „Мобилни телекомуникационни системи“ със студенти от ФТФ на ПУ