Катедра “ЕКИТ”

  1. Използване на QR кодове при провеждане на лабораторни упражнения по „Електроника“ със студенти от ФТФ на ПУ посредством система от специално разработени Интернет-базирани и мобилни приложения.

Мултимедийното учебно съдържание се създава под формата на видеоклипове, в които преподавателят обяснява методиката на упражнението. Всички видеоклипове са качени в уеб-базирана база данни.

 

  1. Провеждане на упражнения по „Мобилни телекомуникационни системи“ със студенти от ФТФ на ПУ