ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

ЗА ВАС БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ!

Автомобилна техника

Автомобилната индустрия е фундамент на растеж, приходи, заетост и просперитет в света. Автомобилите са в основата на индивидуална мобилност, осигуряват глобалното придвижване на хора и стоки. Автомобилите дават възможност на хората да живеят и работят в отделни райони чрез осигуряване на мобилност и гъвкавост. Автомобилната техника влияе върху икономическа активност в голяма степен.

За специалността “Автомобилна техника” на Физико-технологичния факултет към Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски се предвижда обучение с широко профилна подготовка за придобиване на висше образование в област „Технически науки”.

По време на курса на обучение студентите получават общоинженерна подготовка, необходима за класическия машинен инженер – математика, физика, материалознание, механика, съпротивление на материалите и изучават дисциплини в областта на автомобилната техника, техническата диагностика , експлоатация и ремонта на автомобилната техника и технологията и управлението на автомобилния транспорт.

Професионална реализация

Завършването на специалността предоставя възможности за реализация в областта на проектирането и производството, ремонта и техническата експлоатация на автомобилната техника, енергетиката, механизацията на селското стопанство, строителното, образованието, автомобилното застраховане, организацията на автомобилния транспорт в страната и в чужбина.

Сред организациите, в които наши възпитаници заемат експертни и ръководни длъжности, са собствени търговски дружества, КАТ, ДАИ, ИААА , както и редица държавни и общински предприятия в областта на транспорта.

След завършване на специалността „Автомобилна техника“ студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“.